Memmoread - TOEIC® Reading

by Nuttawee Owat

Download on the appstore
Memmoread - TOEIC® Reading app screenshot by Nuttawee Owat - appdatabase.net

Price

฿149.00

Rating (122)

4.4 / 5.0

Downlod size

4.38 MB

Version

5.2.15

Latest release notes (October 4, 2022)

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ
- แก้ไขปัญหาคำศัพท์บางคำกดไม่ได้

Screenshots

Memmoread - TOEIC® Reading app screenshot 0 by Nuttawee Owat - appdatabase.net
Memmoread - TOEIC® Reading app screenshot 1 by Nuttawee Owat - appdatabase.net
Memmoread - TOEIC® Reading app screenshot 2 by Nuttawee Owat - appdatabase.net
Memmoread - TOEIC® Reading app screenshot 3 by Nuttawee Owat - appdatabase.net
Memmoread - TOEIC® Reading app screenshot 4 by Nuttawee Owat - appdatabase.net
Memmoread - TOEIC® Reading app screenshot 5 by Nuttawee Owat - appdatabase.net
Memmoread - TOEIC® Reading app screenshot 6 by Nuttawee Owat - appdatabase.net

Description

คลังข้อสอบ Toeic Reading ควิซ รวบรวมควิซข้อสอบโทอิคพาร์ทอ่าน มาไว้ที่เดี่ยวและแบ่งย่อยเป็นควิซสั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้ฝึกทำข้อสอบ Toeic Reading ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มความสะดวกในการฝึกฝนการทำข้อสอบ พร้อมเฉลยในทุกๆ ควิซ

Memmoread Toeic Reading Practice
แอพนี้รวบรวม Toeic Reading Test ที่เหมือนข้อสอบจริง มาแบ่งย่อยให้เป็นพาร์ทต่างๆ ตามแบบฉบับของข้อสอบโทอิต แอพนี้เน้นที่ข้อสอบที่เป็นบทความ จึงได้รวบรวมข้อสอบโทอิคไว้ได้แก่
Toeic Reading Test Part 5: Incomplete sentences
Toeic Reading Test Part 6: Text Completion
Toeic Reading Test Part 7: Paragraphs

ข้อสอบโทอิคภายในแอพเป็นรูปแบบใหม่ที่ใช้สอบ Toeic ในประเทศไทยแบบใหม่ ซึ่งรูปแบบใหม่นี้จะเริ่มใช้สอบตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบ Toeic และสิ่งใหม่ที่สามารถพบเจอได้ภายในแอพนี้

ส่ิงที่เหมือนเดิมของโทอิคพาร์ทอ่านที่เป็นบทความ คือ ยังประกอบด้วยพาร์ทหลัก คือ Toeic Reading Test Part 6: Text Completion และ Toeic Reading Test Part 7: Paragraphs

ซึ่งสิ่งใหม่ที่ผู้ใช้จะได้พบในการสอบโทอิคการอ่านแบบใหม่คือ
เพิ่มข้อแบบให้เลือกประโยคลงไปเติมในบทความ (พารท์ 6)
เพิ่มบทความแบบ 3 บทความให้อ่านเชื่อมโยงกัน จากปกติที่สูงสุดแค่ 2 ส่วน (พาร์ท 7)

คุณสามารถพบเจอกับข้อสอบแบบใหม่ได้ภายได้แอพนี้

เทคนิคการทำข้อสอบโทอิค

Toeic Reading Test Part 6: Text Completion

Toeic รูปแบบเดิม: จะเป็นโจทย์แบบให้เลือกเติมคำ โดยเป็นคำศัพท์สั้นๆ

Toeic รูปแบบใหม่: ยังคงเป็นการเติมช่องว่าง แต่จะมีบางข้อที่ให้เติมเป็นประโยค แทนการเติมคำ

แนวการตอบ: จากที่แต่ก่อนเราสามารถดูแค่ประโยคนั้นๆ เพื่อหาคำตอบได้ สำหรับโจทย์ที่ให้เติมเป็นประโยคแบบนี้ ต้องอ่านประโยครอบๆ เพิ่มเติมด้วยว่ากำลังพูดถึงอะไร และเนื้อหาเป็นไปในทิศทางไหน เพื่อเลือกประโยคให้เหมาะสมที่สุด


Toeic Reading Test Part 7: Paragraphs

Toeic รูปแบบเดิม: เป็นใบประกาศ โฆษณา หรืออีเมลตอบโต้

Toeic รูปแบบใหม่: เพิ่มรูปแบบ chat log หรือหน้าต่างแชทเข้ามาด้วย ให้อ่านแล้วตอบคำถาม โจทย์บางชุดสำหรับ Reading Comprehension จะให้ข้อมูลมา 3 ส่วน เพื่อให้อ่านเชื่อมโยงกัน แล้วตอบคำถาม (จากของเก่าที่มากสุดมีแค่ 2 ส่วน) โดยทั้ง 3 ส่วนอาจจะเป็นข้อมูลจากหน้าเว็บ, อีเมล, และใบประกาศ

แนวการตอบ: ถึงรูปแบบจะเปลี่ยนไป แต่การทำโจทย์ยังคล้ายเดิม คือถามถึงประโยคนึงจากการแชท เพราะงั้นเราต้องลองย้อนอ่านดูว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ เพื่อดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับประโยคที่เขาถามยังไง หรือกรณีข้อสอบสามบทความ เราจะต้องอ่านโจทย์ และเช็คข้อมูลจาก 2 หรือทั้ง 3 ส่วนเพื่อหาคำตอบ

------------

Trademark Disclaimer: TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries. This app is not endorsed or approved by ETS.

More about Memmoread - TOEIC® Reading by Nuttawee Owat