Memmoread - TOEIC® Listening

by Nuttawee Owat

Download on the appstore
Memmoread - TOEIC® Listening app screenshot by Nuttawee Owat - appdatabase.net

Price

฿149.00

Rating (107)

4.4 / 5.0

Downlod size

4.37 MB

Version

4.4.27

Latest release notes (October 4, 2022)

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ
- แก้ปัญหากดคำศัพท์ไม่ได้ในบางคำ

Screenshots

Memmoread - TOEIC® Listening app screenshot 0 by Nuttawee Owat - appdatabase.net
Memmoread - TOEIC® Listening app screenshot 1 by Nuttawee Owat - appdatabase.net
Memmoread - TOEIC® Listening app screenshot 2 by Nuttawee Owat - appdatabase.net
Memmoread - TOEIC® Listening app screenshot 3 by Nuttawee Owat - appdatabase.net
Memmoread - TOEIC® Listening app screenshot 4 by Nuttawee Owat - appdatabase.net
Memmoread - TOEIC® Listening app screenshot 5 by Nuttawee Owat - appdatabase.net
Memmoread - TOEIC® Listening app screenshot 6 by Nuttawee Owat - appdatabase.net

Description

คลัง Toeic Listening ควิซ รวบรวมควิซข้อสอบโทอิคพาร์ทฟัง มาไว้ที่เดียวและแบ่งย่อยเป็นควิซสั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถฝึกทำข้อสอบ Toeic Listening ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มความสะดวกในการฝึกฝนการทำข้อสอบโทอิค พร้อมมีเฉลย Answer Script อย่างละเอียดในทุกควิซ และทุก ๆ Audio Files

Memmoread Toeic Listening Practice
แอพนี้รวบรวม Toeic Listening Test ที่มีความใกล้เคียงกับข้อสอบจริง มาแบ่งย่อยเป็นพาร์ทต่างๆ ตามแบบฉบับของข้อสอบโอทิคพาร์ทฟังจริงๆ ได้แก่
Toeic Listening Test Part 1: Photographs
Toeic Listening Test Part 2: Questions and Responses
Toeic Listening Test Part 3: Conversations
Toeic Listening Test Part 4: Single Talks

ซึ่งควิซภายในแอพเป็นรูปแบบใหม่ที่ใช้ในการสอบภายในประเทศไทย ซึ่งรูปแบบใหม่นี้จะเริ่มใช้สอบตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป

รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบ Toiec และสิ่งใหม่ที่สามารถพบเจอได้ภายในแอพนี้

สิ่งที่เหมือนเดิมของข้อสอบโทอิค คือ พาร์ทฟัง หรือ Toeic Listening ยังประกอบด้วย 4 พาร์ทเช่นเดิม ได้แก่ Photographs, Questions & Responses, Conversations, และ Single Talks

โดยรูปแบบของ ข้อสอบโทอิคสองพาร์ทแรก คือ Photographs และ Questions & Responses จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยจะเป็นการลดจำนวนข้อ

ซึ่ง ภายในแอพนี้ ได้แบ่งย่อย พาร์ท Photographs ให้มีจำนวนข้อสอบภายในควิซ จำนวน ควิซละ 6 ข้อ ซึ่งจะเหมือนการสอบจริง ที่สามารถพบเจอได้ ส่วนพาร์ท Questions & Responses ภายในควิซจะมีข้อสอบควิซละ 10 ข้อ

รายละเอียดของรูปแบบข้อสอบโทอิคพาร์ทฟังแบบใหม่ที่จะพบเจอได้ในควิซโทอิพาร์ทฟังนี้

โทอิคพาร์ทฟัง พาร์ท Conversations และ Single Talks มีบทสทนาที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันมากขึ้น มีคำถามที่เป็นลักษณะของการวิเคราะห์ความคิดเห็น และมีการนำภาพประกอบ มาใช้ในข้อสอบบางข้อ ซึ่งภายในแอพนี้ จะมีจำนวนข้อสอบ ทั้งหมด 9 ข้อ ภายใน 1 ควิซ

เทคนิคการทำข้อสอบโทอิค

โจทย์โทอิคพาร์ทฟัง Toeic Listening Photographs
ดูภาพในโจทย์โทอิคคร่าวๆ ในแต่ละข้อ ไม่ต้องเพ่งดูแบบละเอียด ระหว่างฟัง จดจ่อไว้ที่ตัวเลือกแต่ละข้อเลย ฟังข้อนึงจบปั๊ป ถ้าไม่ใช่ เลื่อนไปข้อต่อไปเลย เจอข้อไหนที่ใช่คำตอบ ก็เลือกคำตอบนั้นได้เลย ถ้าข้อไหนฟังพลาดแล้ว หรือฟังครบ 4 ข้อแล้วยังไม่รู้คำตอบ ให้ข้ามไปเตรียมตัวข้อถัดไปเลย อย่ามัวแต่คิดข้อเดิม

โจทย์โทอิคพาร์ทฟัง Toeic Listening Questions and Responses
ตั้งใจฟัง เงี่ยหูฟังให้ดี เวลาเสียงจทย์โทอิคมา ให้คิดในใจเลยว่าเค้าถามอะไร คำตอบที่ได้ควรเป็นอะไร ดินสอจ่อไว้ที่ตัวเลือกเลย ข้อไหนไม่ใช่ข้าม เลื่อนไปรอตัวเลือกถัดไปเลย

โจทย์โทอิคพาร์ทฟัง Toeic Listening Conversations
สำคัญเลยคือต้องสแกนโจทย์โทอิค และ choice คร่าวๆ ใน set ก่อนว่าถามถึงอะไรบ้าง เพราะจะทำให้เรามีจุดหมายในการฟังมากขึ้นว่าฟังเพื่อหาคำตอบแบบไหน เช่นถาม What, Where, When, Why รวมถึงพวก inference (สรุปความ จับสิ่งที่เค้าจะสื่อจากบทสนทนา)
ส่วนมากบทสนทนามักจะไม่ใจร้าย คือคำตอบของ 3 ข้อ มักจะเรียงลำดับกันอยู่ในบทสนทนา (ยกเว้นพวกให้สรุปความ ที่ฟังจบถึงตอบได้ หรือบางครั้งฟังแล้วพอเดาได้ก็ตอบได้ก่อนเลยก็มี)
ถ้ามีเวลาเหลือก่อนเริ่มชุดใหม่ แนะนำให้ลองอ่านตัวเลือกคร่าวๆ

โจทย์โทอิคพาร์ทฟัง Toeic Listening Single Talks
อ่านโจทย์โทอิคก่อน ดูว่าแต่ละข้อถามถึงอะไร ตอนฟังพยายามจับใจความให้ดีว่าประกาศนี้น่าจะเกิดขึ้นที่ไหน (ถามบ่อย) สถานการณ์คืออะไร เช่นบางทีเป็นประกาศบอกรถไฟล่าช้า แต่อาจจะฟังคล้ายประกาศบนเครื่องบินได้เหมือนกัน ฟังพวกเวลา ตัวเลข สภาพอากาศ หรือพวกคำสั่ง คำแนะนำให้ดี เป็นรายละเอียดที่ชอบถาม

สุดท้ายนี้ ควิซต่างๆ จะมีการอัพเดทตลอดเวลา ถ้าผู้ใช้พบเจอปัญหาการใช้งาน หรือต้องการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแอพให้ดีขึ้น สามารถติดต่อผู้พัฒนา ได้โดยตรงทั้งภายในแอพ และที่อีเมล

------------

Trademark Disclaimer: TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries. This app is not endorsed or approved by ETS.

More about Memmoread - TOEIC® Listening by Nuttawee Owat